پارتی آن اگزایل-پاریس-مارسی

22.07.2022
atelier des artistes en exil à Paris & Mucem à Marseille
کارگاه هنرمندان در تبعید برای نخستین بار برنامه پارتی آن اگزیل را به طور همزمان در پاریس در محل کارگاه و مارسی MUCEM در برگزار خواهد کرد.
بدون ترتيب کارگاه هنرمندان در تبعید بازگشایی دفتر مارسی را نیز جشن خواهد گرفت.

جزییات برنامه:

پاریس

از ساعت ۱۸ الی ۲۰: پرفورمانس

از ساعت ۲۰  الی نومه شب: اجرای کنسرت

آیکا/ایران/ترانه های سیستان

درجا وسالم/صحرای غرب/ بلوزصحرا، موسیقی صحراوی

دی جی أبان/سوریه/الکترو اورينتال

ورود با پرداخت مبلغ دلخواه

بدون رزرو قبلی

کارگاه هنرمندان در تبعید

نوشیدنی و غذا در محل موجود میباشد.

آدرس: پاریس، پلاک ۶ خیابان ابوکیر، ۷۵۰۰۲

 

مارسی

از ساعت ۲۰ الی ۰۰:۳۰

روني نور/ سوریه/سولو و موسیقی اورينتال

مپوه باند/کنگو/ روما و ندومبولو

دی جی ست ان میسوشکا/اوکراین/ترایبال هاوس

دی جی ست میستیک/ فرانسه/داس هال

دی جی ست آیدا سلاندر/ تونس/ الترونیک، تکنو، رپ ریو

 

ورود رایگان از ساعت ۲۰:۱۵

بدون رزرو قبلی

نوشیدنی و غذا در محل موجود میباشد.

 

آدرس:

MUCEM – Fort Saint Jean – Place d’Armes
accès passerelle Saint Laurent, 13002 Marseille