Jarban Ahlam

  • مؤنث
  • کشور
  • رشته
  • مجسمه سازی, نقاش
  • زبان
  • انگلیسی, عربی
  • 08.09.1992
  • به Sanaa
  • زندگی Sartrouville

اطلاعات تماس

زندگینامه

اح م متولد ۱۹۹۲ در صنعا در یمن است. وی که دانش آموخته رشته زمین شناسی پتروشیمی است، به تدریج خود را شیفته نقاشی و هنر خیابانی یافت، و بدین ترتیب در نمایشگاه ها و برنامه های متعددی در صنعا شرکت کرد. او از جنگ و تبعیض نژادی )به خاطر ریشه های اتیوپیایی و سومالی اش( درجامعه ای به شدت بسته، مرد سا ر و نژاد پرست در رنج بود. بدین ترتیب در سال ۲۰۱۸ از راه اردن به فرانسه آمد و از سپتامبر ۲۰۱۹ آغاز به تحصیل در مدرسه هنرهای زیبای پاریس کرد. او در فستیوال ژون موتار شرکت کرده و عضو کارگاه هنرمندان در تبعید است.

گالری عکس