نضال عبدو

  • مذكر
  • کشور
  • سوریه
  • رشته
  • رقص, رقص طراحی رقص
  • زبان
  • فرانسوی، انگلیسی، عربی
  • 28.12.1989
  • به یارموک سوریه
  • زندگی Paris

اطلاعات تماس

زندگینامه

ندال متولد ۹۸۹۱ . در یارموک سوریه است خانواده اوا صالت سوری، فلسطینی و اکراینی
. دارد وی در کودکی آموختن باله را در انستیتوی تأتر دمشق آغاز کرد و سپس به آکادمی باله انانا
. پیوست و از این طریق در اجراهای گروه رقصندگان تاتر انانا شرکت نمود او هم اکنون با همراهی
گروه رق .ص کاراکالی بیروت در عرصه های جهانی اجرا می کند وی خالق پروژه های شخ صی
اش است و با تیری تیون یانگ نیز کار می کند عبدو از سال ۶۱۰۲ در پاری س ساکن است و به
تدریس رق ص نیز می پردازد .

گالری عکس