کوبرا خادمی

  • مؤنث
  • کشور
  • افغانستان
  • رشته
  • پرفورمنس, نقاش
  • زبان
  • انگلیسی, فارسی, فرانسوی
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس