نوردیدین جیبریل یوسف

  • کشور
  • سودان
  • رشته ها
  • آواز, chant
  • مسلط به زبان های
  • انگلیسی, عربی
  • متولد 02.08.1986
  • Soudan
  • ساکن Paris, France

اطلاعات تماس