مهدی یارمحمدی

  • مذكر
  • کشور
  • ایران
  • رشته
  • مجسمه سازی, نقاش
  • زبان
  • انگلیسی, فارسی, فرانسوی
  • 22.05.1979
  • به Zabôl, Iran
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس