محمود حلبی

  • مذكر
  • کشور
  • سوریه, لبنان
  • رشته
  • معمار, نقاش, dessin, architecture, design intérieur
  • زبان
  • انگلیسی, عربی, فرانسوی
  • 01.01.1982
  • به Baalbek, Liban
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس