محمد هگزی

  • مذكر
  • کشور
  • سوریه
  • رشته
  • فیلمساز, postproduction
  • زبان
  • انگلیسی, عربی
  • 01.01.1989
  • به Damas
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس