محمد عبدالطیف

  • مذكر
  • کشور
  • سودان
  • رشته
  • نقاش, نقاشی
  • زبان
  • انگلیسی،عربی
  • 09.01.1990
  • به عمان
  • زندگی Étampes, Paris

اطلاعات تماس

زندگینامه


عبدالطیف متولد ۰۹۹۱ در عمان و بزرگ شده سودان . است او هنمندی خود آموخته است که نقاش را در استودیو
ی الرسم در اومدورمان آغاز . کرد او در سال ۶۱۰۲ به دلیل شایط سیاس مجبور به ترک کشورش شد، از راه لیب
به هلند سفر کرد و سپس در ۷۱۰۲ به فرانسه . آمد آثار وی در موزه ملی خارطوم وهمچنی در هلند و فرانسه به
نمایش درآمده . اند آثار عبدالطیف از هن نوبیا ی ی و فرهنگ کرانه نیل الهام می . گیند برخی از آثارش درمحل
نمایشوزارتفرهنگ در کاخ سلطنت به نمایش در آمده اند .