لومومبا لیفوکا فانی

  • کشور
  • کنگو
  • رشته ها
  • َطراح لباس
  • مسلط به زبان های
  • فرانسه، پرتغالی، لینگالا
  • متولد 04.04.1994
  • کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو
  • ساکن ایوری، فرانسه

اطلاعات تماس

زندگینامه

فانی متولد ۱۹۹۴ در کینشاسای کونگو است. او خیاطی را از سن ۱۲ سالگی آغاز کرد و سپس به آموختن این فن به صورت حرفه ای در مدرسه لکومپینیون دو دنیلپرداخت. او به مدت ده سال این حرفه را در منزل شخصی اش دنبال کرد. فانی همچنین برای حزب سیاسی جنبش آزادیخواهی کنگوطراحی کرده است. او در سال ۲۰۱۷ به فرانسه آمد و کماکان به خلق و طراحی در زمینه مد اشتغال دارد.