عمر نصيرات

  • مذكر
  • کشور
  • سوریه
  • رشته
  • نقاش, musique (oud)
  • زبان
  • انگلیسی, عربی
  • 01.03.1993
  • به Daraa, Syrie
  • زندگی Charenton, France

اطلاعات تماس