عبد المجيد حيدر

  • کشور
  • سوریه, فلسطین
  • رشته ها
  • ادبیات, تئاتر, تلویزیون, سناريو, سینما, نویسندگی, سینما، فیلم نامه نویسی، ادبیات، تاتر، تلویزیون
  • مسلط به زبان های
  • انگلیسی، عربی
  • متولد 03.01.1960
  • دمشق سوریه
  • ساکن ساکن پونتواز

اطلاعات تماس

زندگینامه

عبدالجید در سال ۰۶۹۱ در خانواده ای فلسطین در دمشق متولد . شد او زندگیش را وقف نوشت کرد . در دانشگاه
دمشق ادبیات عربی آموخت و سپس به عنوان ویراستار در چندین روزنامه و مجله مشغول به کار . شد او نخستی
نمایشنامه اش را در سال ۲۹۹۱ . نوشت وی همچنی خالق آثار متعددی از جمله مجموعه های داستانی رادیو و
تلویزیون، فیلم و نمایش . است وی به دلیل س باز زدن از پذیرش سیاست های بشار اسد مجبور به ترک سوریه
. شد او ابتدا به لبنان گریخت و سپس در سال ۶۱۰۲ به فرانسه آمد .