احمد جمال الدین عبدالله

  • مذكر
  • کشور
  • سودان
  • رشته
  • نقاش, dessinateur
  • زبان
  • انگلیسی, عربی, فرانسوی, یونانی
  • زندگی Gargenville, France

اطلاعات تماس