كلاس آموزش زبان فرانسوی

‘برنامه آموزش زبان فرانسوی از طریق هنر’ ادغام فرهنگی هر چه سریع تر هنرمندان در تبعید از طریق فراگیری نوشتار و گفتار  زبان فرنسوی و آموختن مناسبات فرهنگی و اجتماعی از طریق فراگیری اخبار به روز فرهنگی در پاریس.

برنامه آموزشی سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ حول محور ۴ نمایشگاه تنظیم شده است:

  • « اوورتور » در بورس کومرس، کلکسیون پینو
  • « شاهکارهای عکاسی مجموعه موما » در ژو دوپوم
  • « ۶ قاره یا بیشتر » در پله دو توکیو
  • « فاتا مورگانا »در ژودوپوم

كلاس های آموزش زبان فرانسوی کارگاه هنرمندان در تبعید ۵ دوره آموزشی مختلف را (بر اساس تعیین سطح دانش آموزان) ارایه می دهد. دانش آموزان دوره های ۲، ۴ و ۵ آزمون رسمی (DELF A2/B1/B2) را در یکی از مراکز مورد تایید انجام خواهند داد. 

دوره آموزشی ۱: سطح A1

دوره آموزشی ۲: سطح A2

دوره آموزشی ۳: سطح B1.1

دوره آموزشی ۴: سطح B1.2

دوره آموزشی ۵: سطح B2

امسال شرکت در این دوره های آموزشی برای عموم (افرادی کگ عضو کارگاه هنرمندان در تبعید نیستند) نیز با پرداخت هزینه ای نه چندان هنگفت امکان پذیر است.

بخش دوم این دوره های آموزشی ۳۱ ژانویه الی ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

سطوح A1, A2, B1 (۱۰۸ ساعت) به مبلغ ۴۳۰ یورو برای یک دوره ۵ ماهه (معادل ساعتی ۴ یورو)

سطح B2 (۷۲ ساعت) به مبلغ ۳۰۰ یورو برای یک دوره ۵ ماهه (معادل ساعتی ۴ یورو)

جهت تعیین سطح و ثبت نام به آدرس مقابل ایمل بزنید: ecole@aa-e.org

 

 

تارنما : blog de l’école de français

بروشور : apprendre le français par l’art


 

 

كلاس های آموزش توسعه فرهنگی

 این برنامه برای هنرمندان در تبعیدی که تمایل به فراگیری کفایت لازم جهت کارفرهنگی و آموزشی با بازدید کنندگان را دارند طراحی شده است و برنامه ایست که جهت آموزش اصول اولیه و شالوده توسعه فرهنگی به این افراد طراحی شده است.

دوره دوم این کلاس ها از ۱۳ژانویه الی ۲۵ مارس ۲۰۲۲.

این دوره حول نمایشگاه « ۶ قاره یا بیشتر » در پاله دوتوکیو 

۴۰۰ یعرو برای یک دوره ۸۰ ساعته (شامل ۸ ساعت کلاس در هفته معادل ساعتی ۵ یورو)