حمایت aa-e از طریق چک بانکی:

برای پشتیبانی مالی از طریق چک شما می‌توانید نامه حاوی چک را به آدرس آتلیه هنرمندان در تبعید بفرستید.

des artistes en exil, 102 rue Poissonnière, 75018 Paris


پشتیبانی مالی از طریق پیپال:

برای کمک مالی از طریق پیپال می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

www.paypal.fr/aa-e


شما می توانید از طریق لینک زیر RIB بانکی aa-e را دانلود کرده و مبلغ کمک شده مورد نظرتان را واریز کنید.
RIB aa-e