طراحی رقص گروو توما دیاتونگا

16.08.2019
121 rue de la Glacière 75013 Paris

تاریخ: جمعه ۱۶ اوت از ساعت ۱۷ تا ۲۰
نشانی: کارگاه هنرمندان در تبعید
121 rue de la Glacière, 75013 Paris

به مابپیوندید تا شاهد طراحی رقص گروو توما دیاتونگا
(بارزاویل، کنگو) باشید. این اجرا سبک های رقص سنتی کنگو را با رویکردی عمیقا امروزی و پویا در هم می آمیزد.

گروو توما دیاتونگا زاده بارزاویل کنگو در سال ۱۹۸۰است.او که به سرعت جذب باله ملی کنگو شد، در صحنه های متعدد اجرای رقص در آفریقا، اروپا و آمریکا حضور یافت. از سال ۲۰۰۹ وی قطعاتی را طراحی و اجرا کرد (به تنهایی و یا به همراه دیگر هنرمندان) که‌ برایش جوایز متعددی در زمینه بین المللی به ارمغان آورد. او کمپانی رقص خود را با نام DanseIncolore در سال ۲۰۱۵ بنا نهاد. هدف او از بنیان این نهاد به چالش کشیدن محدودیت های رقص از طریق رویارویی رویکردهای متفاوت هنری است. او هم‌اکنون بین فرانسه و کنگو اقامت دارد و در کنار برگزاری کارگاه های رقص به خلق آثار اجرایی رقص، تئاتر و موسیقی نیز می پردازد.