نمایش لو ژون یاکو در فستیوال اوینیون

13.07.2019 17.07.2019
Collège Vernet, 34 rue Joseph Vernet 84000 Avignon

“لو ژون یاکو” در فستیوال اوینیون
از ۱۳.۰۷.۲۰۱۹ الی ۱۷.۰۷.۲۰۱۹، همه روزه از ساعت ۱۰:۳۰ الی۱۲

مکان:
Collège Vernet (34 rue Joseph Vernet 84000 Avignon)

با شرکت یاکوب کوناته و والی ساهو
نویسنده : یاکوب کوناته
موسیقی: یاکوب کوناته و والی ساهو

“آنجا همه چیز در حد غایی خود بود وزند گی همچون دشواریی باورنکردنی. اگر سردت می شد، از سرما می مردی. اگر گرسنه بودی از گرسنگی تلف می شدی… یک روز صبح ترانه را در خواب شنیدم و آنها را نوشتم. گویی که به من الهام شده بودند.” یاکوب کانوته زمانی که شورشیان وارد داولا (ساحل عاج) شدند یک بی تی اس طراحی کرده و
سا خته بود. اما وی به اجبار می بایست بگریزد. او آواز خواندن را راهی برای گریز از شرایط غیر انسانی دید که در آن اسیر شده بود. “در زندان آموختم که هر چه بیشتر به دیگری ببخشی، شانس نجات پیدا کردنت بیشتر می شود. اینجا دیگر حرف قدرت جسمانی نبود، بلکه مسله اصلی پایداری ذهنی و صبر کردن بود. صبر کردن و امید داشتن.” روایت این راه دشوار، آغازگرو افشاگر، کاری است که یاکو، با همراهی ساز کوبه ای ساهو در این نمایش از پس آن به خوبی بر آمده. این نمایش گزاری است سریع و عمیق بربحران دنیای امروز. گوشه ای از حقیقت است که توسط این دو برای کودکان به روی صحنه می رود و در حالی که روایت می کند شفا نیزمی بخشد. “لو ژون یاکو به جای من سخن می گوید. چیزی که من “سرنوشت طبیعی” خود می خوانم. “…چیز هایی هست که قبلا قادر به بیانشان نبودم، و حالا همراه اشک هایم سرازیر می شوند. گاهی بچه ها همراه من می گریند، و گاهی با هم می خندیم.
پس از گریز از کشورش، یاکو شاهد ستم، اردوگاه پناه جویی و برده داری می شود. پس از سال ها در تبعید، وارد فرانسه می شود و بیان می کند که تنها از طریق آواز است که قدرت بر خاستن و ادامه دادن را یافت. یاکو، با موسیقی اش در نقشی اصلی فیلم شوشا ساخته جبریل دیالو و سوفی باشولیه را همراهی می کند. یاکو از اعضای کارگاه هنرمندان در تبعید است. این کارگاه که تنها سازمان حمایت از هنرمندان تبعیدی در فرانسه است، این امکان را به یاکو می دهد که فعالیت موسیقایی اش را دنبال کرده و آثارش را در کنسرت اجرا کند. او در سال ۲۰۱۷ گروه موسیقایی واری را همراه والی ساهو بنیان نهاد.