نمایشگاه احلام جاربان در فستیوال ژون موتار

22.08.2019 25.08.2019
Le Vivier - Brassy (58140)

آثار احلام جاربان هنرمند یمنی از ۲۲ الی ۲۵ اوت در فستیوال ژون موتار درGrange du VivierBrassy به نمایش در خواهد آمد.

ژون موتار فستیوالی بینا فرهنگی است که بر پایه تبادل، مشارکت و لذت با هم بودن شکل گرفته است.

احلام زاده ۱۹۹۲در صنعا ی یمن و دانش آموخته رشته زمین شناسی نفت است. او سپس به نقاشی و هنرهای خیابانی (نوآوری و خلق منسوجات-گرافیتی) روی آورد و در نمایشگاه های متعددی درصنعا شرکت جست. وی که شاهد جنگ یمن بود، سرچشمه رنجش تنها جنگ نبود. دشواری زندگی به عنوان یک زن در جامعه ای به شدت بسته، نژاد پرست ،مرد سالارو قومیت زده او را به شدت تحت فشار قرار داد. وی خصوصا به دلیل داشتن ریشه های سومالییایی و اتیوپییایی مورد تبعیض واقع شد. اما با وجود همه سختی ها او به نقاشی ادامه می دهد و در آثارش دشواری زندگی زنان را به تصویر می کشد. او در سال ۲۰۱۸ از طریق اردن به فرانسه آمد و در سپتامبر ۲۰۱۹ وارد مدرسه هنرهای زیبای پاریس خواهد شد.

“آثار من بیانگر تجربه من به عنوان هنرمندی یمنی درتبعید است که به اجبار کشورم را ترک گفته و در پاریس سکنی گزیده ام. كارهایم نشانگر بینش من از این شهراست و همچنین نمایشگر احساساتی مردد که در من بر می انگیزد.”