مونه مونیک

07.07.2022 15.07.2022
Festival d'Avignon
ژودیت دوپل و کمپانی مابل اکتبر با همراهی کارگاه هنرمندان در تبعید و همکاری مدرسه عالی هنرهای آوینیون پروژه مونه مونیک را ارائه میدهند.
با همراهی و هدایت هنرمندان کارگاه و دانش آموزان مدرسه عالی، بازدید کنندگان خاطره ای را به زبان دلخواه خود به یاد میاورند. در این طی تمرین مخاطبین واقعه ای سیاسی که زندگیشان را دگرگون کرده است جلوی دوربین نقل میکنند. پاسخ مخاتبین پس از تدوین به شکل فیلمی به نمایش در می آید.
این برنامه در راستا جشنواره آوینیون از ۷ الی ۱۵ ژوییه اجرا می شود. به امد ديدار شما.
  • چیدمان ویدیو ۱۱ الی ۱۹
    École Supérieure d’Art d’Avignon, site Champfleury
  • نمایش بی وقفه۱۱ الی ۱۹
    Chapelle des Cordeliers