فیلمهای کوتاه انیمیشن کودکان دعوت

17.07.2018 01.10.2018
Musée national de l’histoire de l’immigration

در راستای دومین دوره از جشنواره ی چشم انداز​های تبعید در کاخ پورت دوره – موزه ی ملی تاریخ مهاجرت؛‌ آتلیه‌ی هنرمندان در تبعید از فیلمهای کوتاه انیمیشن کودکان دعوت به عمل می آورد.

فیلمهای مورد نیاز باید در رابطه با موضوعات زیر ساخته شده باشند: پرتره از تبعیدیان؛ در مسیر تبعید و یا زندگی در تبعید. این برنامه آموزشی با عنوان «تو؛ من هستی» و برای آشنا سازی کودکان با مساله ی «دیگری»؛ دلایل مهاجرت؛‌ دادگاه های تبعید؛‌ دشواری‌ های به فراموشی سپردن آسیب‌ها و پیدا کردن جایگاه تازه در سرزمین بیگانه است. شرکت برای تمامی تکنیکهای انیمیشن آزاد است

مهلت ارسال فیلم: ۱ اکتبر ۲۰۱۸

لطفا فیلمهای خود را همراه با بیوگرافی و زمان ساخت اثر به festival@aa-e.org ارسال کنید. لطفا در صورتیکه این اثر پیش ازین جای دیگری نیز نمایش داده شده است؛ محل نمایش آن را ذکر کنید. فیلمهای قدیمی نیز امکان حضور در این جشنواره را دارند

زمان نمایش:‌ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ساعت ۱۵


ادیتوریوم موزه‌ی ملی تاریخ مهاجرت