جشنواره ی چشم اندازهایی از تبعید

10.11.2017 18.11.2017
Palais de la Porte dorée - Musée national de l'histoire de l'immigration

آتلیه هنرمندان در تبعید، اولین دوره ی جشنواره ی چشم اندازهایی از تبعید را از ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ (نمایشگاه تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷) در کاخ پورت دوره، موزه ی ملی تاریخ مهاجرت برگزار میکند: نمایشگاه، کنسرت، پرفورمانس، پخش فیلم، ورکشاپ و بحث و گفت و گو… هنرمندانی که در این فستیوال با آنها آشنا میشوید اهل سوریه، افغانستان، ایران، فلسطین، سودان، ساحل عاج، مالی، گامبیا و آذربایجان هستند. این هنرمندان پناهجویانی هستند که یا به تازگی به اروپا رسیده اند و یا سالهاست که در اروپا زندگی میکنند. هنرمندان غیر پناهجوی دیگری نیز آثارشان را با موضوع پناهندگی ارایه میدهند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید www.visionsexil.aa-e.org.