افتتاحیه نهاد هنرمندان در تبعید

22.09.2017
102 rue des Poissonniers 75018 Paris
18h - 21h

نهاد هنرمندان در تبعید از شما دعوت به عمل می آورد تا در افتتاحیه مکانی که برای هنرمندان در تبعید در خاک فرانسه اختصاص داده شده اشتراک کنید.22 سپتامبر از شش عصر تا نه شام

آدرس: 102 rue des Poissonniers 75018 Paris

مترو: metro Marcadet Poissonniers

aa-e همراه با تعداد زیادی از هنرمندان در تبعید، ماموریت و هدف کاری نهاد هنرمندان در تبعید و توام با آن برنامه جشنواره چند رشته‌یی نگاه‌های تبعید را از تاریخ 10 تا 18 نوامبر 2017 در موزه ملی تاریخ مهاجرت واقع در قسمت  Palais de la porte dorée معرفی خواهد کرد.
نهاد هنرمندان در تبعید با هدف شناسایی هنرمندان در تبعید از هر نژاد و رشته را مطابق با وضعیت و نیازهایشان همراهی می کند و با ارایه فضای کاری آن‌ها را در ارتباط با افراد متخصص اعم از فرانسوی و شبکه اروپایی قرار می دهد. این کار به منظور فراهم سازی تمهیدات لازمی مورد نیاز آن‌ها برای بازسازی خودشان و عملی ساختن ایده‌هایشان صورت می گیرد.